jacqueline.ostrowski,akasha-healer.selvudviklingsgrupper. sjæleclearing.kunstner

Spirituel Selvudviklingsgruppe i Hillerødfra september – november 2022 – er du klar? […]

Foredrag om Sjæleclearing i Akasha arkiverne Hvis Du kan samle en gruppe […]

Akasha arkiverne Artiklen nedenfor er kopieret fra Netspirit og beskriver Akasha arkiverne […]

Spirituel Selvudviklingsgruppe
jacqueline.ostrowski,akasha-healer.selvudviklingsgrupper. sjæleclearing.kunstner


Spirituel Selvudviklingsgruppe i Hillerød
fra september – november 2022 – er du klar?

Få klarhed over dine evner og muligheder og lær dine problemstillinger at kende bl.a i horoskopet eller via undervisning af spirituelle emner
Succeen fra sidste år gentages


Vil du sammen med andre ligesindede mødes i spirituel selvudviklingsgruppe over 6 gange, med det formål at hjælpe dig selv med at forstå, bearbejde og reflektere over dit eget liv, dine valg, dine muligheder set bl.a i horoskopet og gennem clairvoyante beskeder så dannes gruppes i september21 med Jacqueline Ostrowski som gruppeleder.  

Glæder mig til, at være med til at belyse problemstillinger, skabe klarhed over dine muligheder og evner så du bliver autentisk, står ved dig selv med mere grounded i din egen power.

Vi mødes 2 gange om måneden (tirsdage eller lørdage) til undervisning, øvelser, foredrag, meditation med spirituelle, astrologiske og terapeutisk indgangsvinkler og healing og støtte til at stå endnu bedre i dit eget lys- som det primære mål. Man kan bruge gruppen til at skabe klarhed eller som et selvudviklingsredskab.A
Jeg vil sammen med mine guider og hjælpere lægge programmet mere løst, så der er plads til hver enkelt deltagers udgangspunkt. Ligeledes vil vi også have nogle meditationsforløb, hvor du bliver guidet til at cleare dig selv.

Indhold

Der vil være tre hovedemner fordelt på hver måned:
September – Den frie vilje
Oktober – Individuelle adgange fx. via horoskopet
November – Skabelse af nye indkodninger

Pris: 3300 kr. for alle 5 gange og tilmelding og depositum på 1000 indbetales på mobilepay. Nummeret oplyses ved tilmelding. Depositum returneres kun ved aflysning af holdet.
Restbeløbet på 2300 indbetales senest en uge før 1. mødegang ( 27.aug 2022) eller efter aftale

Vi mødes to lørdage og tre tirsdage aften, ca.hver 14. dag. Gruppe afholdes i Hillerød.
På følgende datoer:
lørdag den 3 september 2022 kl. 10-16
tirsdag den 13.september 2022 kl. 18-21

Lørdag den 1.oktober 2022 kl. 10-16
Tirsdag den 11.oktober 2022 kl. 18-21

Tirsdag den 15. november kl. 18-21

Husk navn, email og telefon ved tilmelding.

Sted: Hillerød


Glæder mig rigtig meget at starte denne gruppe og skabe klarhed for hver enkelt deltager.

Jacqueline v/ Spirituelart.dk og Akasha-Arkiv.dk

Posted in Healing, Sjaeleclearing, spirituel rådgivning, spirituelle-emne, Workshop | Tagged , , , , , , , | 3 Comments
Foredrag om Sjæleclearing i Akasha arkiverne

Foredrag om Sjæleclearing i Akasha arkiverne

Hvis Du kan samle en gruppe min. 6 kommer jeg gerne og holder foredrag om Sjæleclearing i Akasha arkiverne

Foredrag af Jacqueline Ostrowski om Sjæleclearing –  hvordan kan man bruge det og hvad er blokeringer?
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål der besvares så godt som muligt.

Pris:100 i døren og fratrækkes ved bestilling af fuld session.

Efterfølgende kan der evt. gives enkelte minisessions en til en på 1/2 time, pris: 400
Det er først til mølle.

Tilmelding:

Posted in Healing, Sjaeleclearing, spirituelle-emne, Workshop | Tagged , , , , , | Kommentarer lukket til Foredrag om Sjæleclearing i Akasha arkiverne
Akasha arkiverne

Akasha arkiverne

Artiklen nedenfor er kopieret fra Netspirit og beskriver Akasha arkiverne ret godt.

“… Dette arkiv skulle indeholde alt, hvad der nogen sinde er tænkt eller sket, hvad enten det er her på Jorden eller andre steder. Akasha arkivet skulle således indeholde alle tanker, idéer og løsninger på problemer.

Idet Akasha arkiverne befinder sig et sted i det spirituelle univers, er de underlagt andre kosmiske love, end vi er her på jorden. Vi lever i en tredimensionel verden, men i det spirituelle univers antages der at være mange flere dimensioner.  Dette påvirker de akashiske optegnelser, og gør dem til mere end det, vi forbinder med et arkiv her på jorden. Følgende kan måske anskueliggøre dette.

Forestil dig, at du er filmfotograf. Du har altid eksisteret og vil altid eksistere. Du har et ubegrænset forråd af film. Fra tidernes morgen har du filmet alt, hvad der er indtruffet, overalt – for alle og enhver – og du optager stadig film af ting, der sker nu. Sådan fungerer De akashiske Optegnelser. Alt det, der overhovedet er hændt, efterlader indtryk på Akasha, som lysimpulser gør det på film.

På grund af den mangedimensionerede verden, det registreres i, registreres yderligere de sandsynlige ting, der vil påvirke alt og alle, alle steder – på jorden og udenfor jorden. Forestil dig, at du er i en by, du står på en gade, en bil kører forbi og forsvinder ud af syne, og du har ingen anelse om, hvad der vil ske med den. Men hvis du i stedet befandt dig oppe i en ballon og derfra kunne se vejen i sin fulde udstrækning, så ville du kunne se bilen fare af sted og muligvis få øje på en hindring, bilen ikke kunne undgå at kollidere med. I et sådant tilfælde ville du kunne se uheldet komme til føreren, før denne var klar over det.

Man kan også anskue De akashiske Optegnelser ud fra dette eksempel: Hvis man i løbet af et øjeblik kunne rejse til en meget fjern planet, og man medbragte en speciel kikkert, ville lyset, der kom fra jorden (husk, lyset har en hastighed), måske vise, hvad der skete på jorden for hundred tusinde år siden. Med denne specielle kikkert, eller hvad det nu kunne være for et instrument, ville man altså kunne se, hvad der gik for sig på jorden for tusinder af år siden.

De akashiske Optegnelser går endnu videre end det, for de viser med stor sandsynlighed, hvad der vil ske. De muligheder, en nation står overfor, er meget mere sandsynlige, end dem et individ konfronteres med. Og de mennesker, der har fået en speciel oplæring, kan gå over i den astrale form og konsultere De akashiske Optegnelser for at se, hvad der er hændt, hvad der sker i en hvilken som helst del af verden, og hvad der er størst mulighed for, at der vil ske i fremtiden. Det minder meget om det at gå i biografen og se en film. I programmet kan man se, hvilken film der køres, og således indfinde sig for at se netop “sin” film.

Andre ord for Akasha-arkiverne er Akasha-krøniken og De akashiske Optegnelser. Undertiden omtales Akasha som “Æter”, hvilket refererer til, at Akasha fylder alt rum mellem verdener, molekyler og alt andet. Det er Materien, hvoraf alt andet er skabt. Hermed er argumenteret for at clairvoyance godt kan hævdes at kunne give svar på spørgsmål, som man i forvejen ikke kender svaret på. Dette kræver, at den der udfører clairvoyancen har adgang til at konsultere De akashiske Optegnelser….”

Posted in Sjaeleclearing | Kommentarer lukket til Akasha arkiverne
Sjæleclearing i de Akashiske arkiver
Bjergkrystal, jacqueline.ostrowski-sjæleclearing-healing-spirituel.rådgivning-coaching

Hvad er Sjæleclearing og hvor hentes informationerne?

Akasha Arkiverne er arkiver i de åndelige verdener, hvor alt der har eksisteret til alle tider for alle sjæle er registreret. Dvs. det er en slags bibliotek der befinder sig i 5. dimension. (mere…)

Posted in Healing, Sjaeleclearing, spirituelle-emne | Tagged | 3 Comments
Kreative guide
Jacqueline.ostrowski, kreativguide

Kreative guide – har alle sådan en?

Kender du din kreative guide

Ved og ved du hvilken form  for kreativitet du er tiltrukket af er det sikkert fordi din kreative guide repræsenterer en bestemt energi eller tone for kreativiteten. Vore kreative guide kan hjælpe os med at skabe eller lege ud fra vores potentiale og evne. De kan sende en energiform men det er os selv der skal lukke op og lege med energien i skabelse. Leg er er en af de højeste energiske vibrationer i følge Christin Sheldon
Vores kreative guide er en del af vores guide hold og befinder sig mest som vores ydre guider. Dvs. de arbejde med store grupper ad gangen. Du kan spørge mere til din kreative guides vibration i en Sjæleclearing.
Vores fantasi er en af drivkrafterne bag skabelse, og dette knyttet til alle chakra.
Kreativitet er skabelse og kommer fra kilden som inspiration –  at se ting på en ny måde – at tænke på en ny måde – at organisere på en ny måde – at opfinde noget – at skabe nye former.
Der er mange måder kreativiteten udspiller sig på. Jeg oplever den som en bølge -en anelse – en følelse – en kriblen – en begyndelse som ligesom er i æteren og kan downloades hvis jeg stiller ind på det eller skaber kontakt gennem at være koncentreret uden at” have hovedet med”.
Kreativiteten afhænger af hvilken chakra/center guiden er tilknyttet. Jeg vil gennemgå de 7 chakra/centre guider.

1.center -rodchakra

I rodcenteret kan kreativiteten være at lave fysiske ting ofte med hænderne- lerting, skulpturer og andre ting der kan formes med hænderne og hører til jordelementet. Bygge i naturmaterialer, træ, ler, sten osv.

2. center -sakralchakra

Har du en kreativ guide der er god til 2.chakra kan du være interesseret i alle former for dans, bevægelse, rytmik og kropslige udtryk og farver og glæde ved skabelse og overflod.

3.center-solar plexus

En kreativ guide der knyttet til 3.chakra kan interessere sig for balance i former, fx, Feng Shui, indretning og smukke ting, Thai Chi, og at perfektionere et område.
Det at være god til noget -så god at det næsten er perfekt er også en kunstart, ligegyldig om det er at skabe harmoni mellem andre, dække et bord, skabe sociale sammenhænge hvor alle trives, organisering, lave orden i rod osv.

4.center-hjertechakra

Jeg forestiller mig at den 4.center kreative guide kan være optaget af at skabe harmonier og væren mellem mennesker, og kan udtrykke former i de blide farver og former både visuelt og auditivt og skabe hjerterum. Det er vigtigt at være i hjertet når man udtrykker sig fx gennem humor og glæde kan godt blive brugt her.

5. center-halschakra

Den kreative guide tilknyttet 5. center vil inspirere personen gennem kommunikation, foredrag, det skrevne ord, bl.a forfatterskab og kanalisering, At være autentisk og udtrykke sin mening gennem dialog debat o.lign kan også være inspirationskilde

6. center-3.øje

Hvis du er tiltrukket af visuelle udtryk, fx, tv, film grafiske fag, billedkunst, er det muligt at du evt. har en guide der arbejder med 6. center til at inspirere personligheden til at udtrykke sig visuelt.

7. center-kronechakra

Her kommer man med det nye. For at mærke og udtrykke kreativiteten kan personligheden have behov for fuldstændig frihed – ingen indblanding ingen rammer og have behov for at gå ud over normen for at få fat på kreativiteten. Ofte foregår det på ideplanet. Matematik og abstraktioner i alle former er ikke ukendt for denne type, ligeledes nytænkning, teknik og for øjeblikkelig forståelse af komplekse forhold hører også til dette chakra.
Picasso arbejde med abstraktioner i sin kunst og hans guide eller flere kunne meget vel have tilhørt denne gruppe.

Har du lyst til at arbejde mere med din kreative guide i leg og glæde, kan du evt. se min anden hjemmeside med malerier og malerkurser Spirituelart.

Kontakt Jacqueline

Posted in spirituelle-emne | Tagged | Kommentarer lukket til Kreative guide
Rss

rss

Posted in Sjaeleclearing | Kommentarer lukket til Rss