Sessioner

Sessioner i Sjæleclearing – temahealing – relationsclearinggamma wave healing

Jeg vil anbefale en sjæleclaering til alle der er klar til en dybere transformation.
Denne effektive renselse på sjælsplan vil gøre dit liv nemmere på mange måder og vil tage det første lag af blokeringer.
En sjæleclearing indeholder både en beskrivelse af hvilke blokeringer vedkommende er klar til at få clearet og en Sjæleprofil.
En beskrivelse af Sjælegruppe, Ærkeengeltræning, livslektie og sjælsarbejde mellem livene og en beskrivelse af de blokeringer jeg har fundet og hvor de kommer fra og hvilken betydning de har i forhold til dit nuværende liv.
Sessioner som Sjæleclearing, temahealing og relationssession og opfølgning er individuelle og kan variere i formen. Der kan anvendes redskaber som: kontakt til Højere Selv, kanalisering, astrologi og clearing af blokeringer i Akasha arkiverne.

De blokeringer der kan være tale om og kan cleares er:
Æteriske implantater, entiteter der er påhæftet, spøgelser, jordbundne ånder, diverse programmer sat af negative entiteter, Negative vejledere/guider, Sjæleskift, påtagelse af en afdøds emotionelle eller mentale legeme som en “skal”, kontrakter der ikke tjener sjælen mere, medfølende forbindelser, åbne portaler til andre liv,  løfter der ikke længere er hensigtsmæssige fx. fattigdomsløfte eller løfte om at adlyde. Rifter på det åndelige Gyldne Net og flere.

+ genoprettelse af klientens 6 åndelige beskyttelseslag, opdatering af DNA og lys i celle rne i alle dimensioner og i alle legemer. Genoprettelse af den Guddommelige gnist.
Efter en clearing kan der en sjældent gang opstår symptomer. Se liste over evt. symptomer.
Sjæleclesring anbefales hvis du skal cleares første gang.
Sjæleclearing sessionen med klienten varer ca. 1 ½ time.
Pris: 1400 kontant eller mobilepay incl. min forberedelse.

Temahealing

I en Temahealing er sessionen bygget op omkring intuitiv rådgivning ud fra hvad klienten kommer med af problemstilling eller tema. Formålet med sessionen er at gå dybere ind i en bestemt problemstilling der generer, forhindrer eller gentager sig.
Jeg tuner ind på guiderne i Akasha Arkiverne og derefter vil jeg rådgive ud fra hvad jeg får at vide gennem clairvoyant rådgivning, healing astrologi eller andet.
Sessionen tager udgangspunkt i klientens situation og laves intuitivt.
Nogle gange skal der flere sessioner til med clearinger, indsigt og en integrering de forskellige dele.
Bud på tema eller problemstillinger er økonomi, partnerskab generelt, mønstre der gentager osv.

Min opgave er at skabe klarhed og se den oprindelige tanke eller indkodning  der er under overfladen og som er årsagen til problemstillingen.
De redskaber der kan bruges efter behov er:

Clearing af blokeringer, informationer fra Akasha-Arkiverne, visualisering, clairvoyance, englehealing, healing fra Mestre eller meditation.
Som udgangspunkt dykkes ned i et bestemt tema eller problemstilling som klienten selv kommer med og i samspil med klienten som ofte arbejder med fx. med at slippe gamle overbevisninger  kan der ske en healing af temaet på et dybt plan.

Forudsætninger: Du er sund psykisk og er indstillet på at arbejde med dit tema og har været igennem til alm. Sjæleclearing

Sessionen varer ca.1 time
1 kommentar afventer godkendelse
Pris: 1000

Relationssession

Få afklaret dit forhold til din partner, familiemedlem eller en hvilken som helst person du har en relation til.
Her bliver jeres sjælegrupper og ærkeengeltræning beskrevet, samt den livslektion i hver især skal lære i denne relationssession. Jeres blokeringer indbyrdes i forholdet, forklares udfra Informationer fra Akasha-arkivet og cleares. Jeg fortæller om procenttal for henholdsvis positive og negative oplevelser som I har valgt på sjæleplan og kan opleves sammen på fysisk plan.
Astrologi anvendes indimellem for at få belyst en særlig problemstilling.

Det er kun den ene person der kommer til sessionen enten personligt eller pe. Tel. / Skype.
En relationssession laves altid med intentionen om vedkommendes Højeste Bedste.

Sessionen varer 1 time ca. Pris: 1150 kontant incl. min forberedelse. Der betales ved tidsbestilling.

Gamma wave healing

Healings session i Gamma Wave Healing med clearing der kan cleare gamle aftale, uhensigtmæssige mønstre eller tanker der forhindrer dig i at komme videre. Healingsformen lægger meget tæt på Sjæleclearing som jeg har arbejdet med i mange år og som er en effektiv form. Gamma Wave Healing og Sjæleclearing adskiller sig kun i clearing i formen, så min informationsadgang er den samme og jeg arbejder sammen med samme guide team.
Kort sagt er det jeg gør er – at rydde op for andre på mange planer.

Healing med clearing foregår som en samtale hvor jeg udfra klientens tema, problemstilling laver en bodyscan og ser hvor og hvordan blokeringer er, fortæller årsagssammenhæng og laver en clearing  af et problem ad gangen. Det er en effektiv healing og klienten får mest ud det hvis man ønsker en dybtgående forandring,

Hele processen foregår udfra dit Højeste Bedste og der bliver clearet det der muligt udfra denne intention.
Du tager selv en eller to problemstillinger eller temaer med.

Sessionen er bedst ved personæug fremmøde.
Pris: 1000 kr. for 1 time

Lidt praktisk

Til alle sessions er det bedst at møde op personligt, undtagen Husrenselse.
Det er muligt at lave en telefonkonsultation.
Sessionerne kan optages på lydfil og sendes på email i MP3 format via programmet “Mailbigfile” eller et andet program og kan downloades inden 14 dage. Digital optagelse og forsendelse via email  koster 50 kr.
Bemærk at lydfilen sendes fra en anden emailadresse via Mailbigfile.

Oplysninger som navn, tidligere navn “e”, fødselssted, og dato oplyses når bestillingen afgives på email så jeg får de korrekte oplysninger.

Adressen  oplyses når vi laver en aftale, men det er i Hillerød.
Er du i bil kan du parkere overfor Meny der er to timers parkering.

Toget fra København er linje B eller E til Hillerød og bus 302/301 til “Folevang” stoppested, derefter er det 1-2 minutters gang.

http://www.rejseplanen.dk
www.krak.dk

Comments are closed.