dec

16

Sjæleclearing i de Akashiske arkiver
Bjergkrystal, jacqueline.ostrowski-sjæleclearing-healing-spirituel.rådgivning-coaching

Hvad er Sjæleclearing og hvor hentes informationerne?

Akasha Arkiverne er arkiver i de åndelige verdener, hvor alt der har eksisteret til alle tider for alle sjæle er registreret. Dvs. det er en slags bibliotek der befinder sig i 5. dimension. Menneskeheden har delvis adgang til arkiverne hvis deres intention er et ønske om dyb forståelse og transformation af gamle tilstande og derigennem kan de hente informationer. Jeg har, blandt mange, specialiseret mig i at hente oplysninger i Akasha arkiverne til brug for det jeg kalder Sjæleclearing.

Mit arbejde med clearing

Det jeg laver er kort sagt, at jeg rydder op i andres sager.
Rydder op i de aftaler, kontrakter og andre blokeringer der forhindrer dig i at komme videre. Aftalerne kan være indgået i tidligere liv og kan hænge ved det nuværende liv som en klods om benet og spærre for det du gerne vil.
Metoden er en kombination af flere redskaber som og består læsning i arkivene, forståelse og tolkning af de signaler, tegn, billeder jeg får ind intuitivt, og sammen med astrologien hvor jeg tjekker personens tema i horoskopet. Når oplysninger optræder i flere planer opleves det som tema eller problemstilling.
Ved intuitiv rådgivning, information og coaching samles det hele til det jeg kalder Sjæleclearing.

Hvor kommer oplysninger fra?

Metoden som jeg kalder Sjæleclearing og er mit eget bryg af forskellige emner jeg kender, bl.a. kanalisering, clairvoyance, astrologi og intuition. Men metoden at “læse” i Akasha har jeg lært af Andrea Hess, USA og er 5.generations  kanaliseret viden, forbedret og systimatiseret.

 Hvad er en clearing i Akasha arkiverne?

De fleste personer har visse former for   blokeringer der hindrer dem i at opnå deres mål. Blokeringer kan virke   som forstyrrende elementer i deres relationer eller kan forhindre personen i  at opnå deres potentiale.

Blokeringerne kan komme fra et tidligere liv,  der kan sidde som fx. en emotionel spændetrøje i et bestemt chakra. Ofte vil  sjælen og personligheden arbejde sig udenom blokeringer, indtil de når et vist udviklingstrin  og det kan føles som om man kører i ring eller bliver “slået hjem” og  uanset hvor hårdt sjælen og personligheden arbejder med sig selv, kan de ikke komme igennem.

Det kan skyldes at nogle blokeringer kan sidde så dybt efter et traume at det ligesom “registreres”  5.dimension hvor sjælen og Akasha-Arkiverne befinder sig,
Fx. hvis man som 5 årig mister sin lillebror i en ulykke og føler sig ansvarlig, da ens mor sagde at nu skal du passe på din bror. Den 5 årig oplever et trauma og tager en beslutning.
Fx. “jeg er ikke til at stole på” og kan have mange konsekvenser efterfølgende. Fx i sit voksne liv kan vedkommende tage valg udfra beslutningen: jeg er ikke til at stole på. Det kan være at vedkommende bliver meget ustabil i sine relationer, når vedkommende skal tage ansvar for noget o.lign.
Sådan en blokering kan opløses og renses på sjælsplan fx i Akasha arkiverne så blokeringen ikke længere styrer ens liv, vel og mærke hvis man er klar til det.

Før en Sjæleclearing

Inden man beslutter sig for at få en Sjæleclearing, skal man gøre sin intention klar.
Jo mere klar man selv er jo  mere vil det afspejle sig i svarene.
Hvis man kommer primært af nysgerrighed, vil  svarene være mudrede eller intet svar så det er ikke sikkert du er klar til at arbejde dig igennem temaerne eller dit bevidsthedsniveau og dermed personligheden ikke er klar til forandring.
Ikke alle blokeringer er klar til at blive clearet på en gang, men mere over tid så personligheden kan følge med.
Dette kan være en dybdegående clearing/healing hvis du er parat til at smide gamle aftaler, og blokeringer over bord, der ikke tjener dig længere. Det er dit ansvar om sessionen virker, alt efter om du arbejder med at manifestere den nyvundne “frihed” i hverdagen, dvs. i 3. dimension, som er vores virkelighed.

Efter en Sjæleclearing

Efter en sjæleclearing kan man forvente   eftervirkninger fra 1 dag til ca. et år frem. Personens guideteam er hyret  til at effektivisere healingen, så den sker på en så nænsom og skånsom måde som muligt, så man ikke går i krise. Normalt vil det vare mellem 3 uger-6 uger, indimellem  op til flere måneder.

Blokeringerne kan erstattes af enten lys, kærlighed, sandhed, klarhed og overblik.

Man kan have symptomer som en følelse af at drukket for  meget kaffe, der kan skyldes at der kommer mere lys ned i kroppen.   Det forsvinder efter et par dage eller uger.
Man kan få feber der hurtigt går over, eller træthed på det fysiske plan. Drik mere vand og hvil dig mer,  da dine celler lige skal vende sig til en lidt højere frekvens.

Ofte mærker man mere glæde, optimisme og   fred indeni på kort sigt og på længere sigt (fra nogle uger til måneder) en  forbedring og følelsen af at hindringer på ens vej er væk.

Livet vil ikke længere være så besværligt.  Der kan stadig forekomme forhindringer men de kan føles anderledes, som små  buler istedet for massive hindringer. Problemerne løser sig hurtigere.
Man skal være opmærksom på at der kan være “lektier”, der vil være med til at bevidstgøre personen i arbejdet   med deres intention om healing. Lektierne er individuelle og bliver  givet i samarbejde med guiderne.

Personlig erfaring med sjæleclearing

For mig var en sjæleclearing en revolution.  Relationer til mine nærmeste ændrede sig til det bedre. Sov mere roligt. Min  utallige influenza, forkølelse og ondt i halsen hver vinter er blevet   reduceret fra 4-5 gange om året til et par timer. Mit åndedrag blev  forbedret og jeg kan flere ting nu. Problemer og udfordringer er der  stadig, men de løses hurtigere og hurtigere, hvor de før har kunne fylde  flere dage endda uger og måneder, kan “kriserne” vare et par timer  eller et par dage.

Især hvis jeg handler imod mit Højeste Bedste, kan der opstå kriser. At handle imod ens Højeste kunne fx. være at blive i et selskab hvor man føler sig drænet, dvs. man gør det for andres skyld, for fredens skyld, for partnerens skyld osv.
Man tager lige en vagt mere på arbejde for at skåne alle, men dræner sig selv og den slags.

Vigtigst af alt er, at jeg oplever en kontakt  til åndelige side, en fornemmelse af at  “der er nogen”. Mine guider og vejledere hjælper mig, hvis jeg beder om det. Jeg føler jeg har ventet hele mit liv på   dette og er meget glad i min sjæl for at give denne mulighed videre.

Pris: 1400 for ca. 1 1/2 time session incl. min forberedelse. Sessionen foregår i Hillerød, med mindre andet er aftalt,

Kærligst
Jacqueline Ostrowski

Kontakt her

www.akasha-arkiv.dk

www.spirituelart.dk

Posted in Healing, Sjaeleclearing, spirituelle-emne | Tagged | 3 Comments

3 Responses to Sjæleclearing i de Akashiske arkiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.